GEOGRAFI

Senarai Mukim dan Statistik Penduduk

No. Nama Mukim Penduduk Keluasan
1 Kampong Gajah 8,412 orang. 5,957.00 hektar.
2 Pulau Tiga 3,662 orang. 13,727.0 hektar.
3 Pasir Salak 14,079 orang. 10,878.0 hektar.
4 Pasir Panjang Ulu 3,434 orang. 11,914.0 hektar.
5 Bandar 5,176 orang. 6,216.00 hektar.
6 Kota Setia 3,524 orang. 8,288.00 hektar.

Cetak