• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Prestasi Piagam Pelanggan

Prestasi Piagam Pelanggan

 

 

 

 

 

 

 

 


Bil

 

 

 

Janji

Menepati Tempoh

 Masa / Standard

 Piagam Pelanggan

Tidak Menepati

Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati

Standard

%

Menepati

Standard

Jumlah Tidak Menepati

Standard

%

Tidak Menepati

Standard

 

 

1.

 

PENGURUS TANAH

Memastikan setiap pemohon tanah individu melalui proses kerja dalam kawalan Pentadbiran Tanah bagi tempoh tidak melebihi 90 hari bekerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Memastikan kebenaran gadaian dan pindah milik diberi perakuan/kelulusan dalam tempoh 3 hari.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

 

Perkara

Menepati Tempoh

 Masa / Standard

 Piagam Pelanggan

Tidak Menepati

Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah

Perkhidmatan

Jumlah Menepati

Standard

%

Menepati

Standard

Jumlah Tidak Menepati

Standard

%

Tidak Menepati

Standard

 

 

 

4.

 

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 31 Januari kepada pemilik- pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati 
lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Memastikan pemantauan secara berkala melalui rondaan dan tindakan penguatkuasaan di bawah seksyen 425 KTN dan 426 KTN ke atas aktiviti pencerobohan dan penerokaan haram tanah kerajaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat dibawah Kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh 90 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

 

Janji

Menepati Tempoh

 Masa / Standard

 Piagam Pelanggan

Tidak Menepati

Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Jumlah

Perkhidmatan

Jumlah Menepati

Standard

%

Menepati

Standard

Jumlah Tidak Menepati

Standard

%

Tidak Menepati

Standard

 

 

7.

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Memastikan permohonan projek diproses dalam tiga ( 3 ) bulan dari tarikh ia diterima daripada pemohon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh dua (2 ) bulan selepas waran peruntukan/arahan pelaksanaan kerja diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Melaksanakan pembayaran kepada kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam ( 6 ) hari selepas tuntutan lengkap diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Memastikan permohonan e-Kasih diproses dalam tempoh satu ( 1 ) bulan dari tarikh permohonan diterima

 

 

 

 

Tidak berkaitan (dilaksanakan di Pejabat Daerah Sri Iskandar)

 

 

 

 

11.

 

Mengemaskini senarai e-Kasih pada setiap bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak berkaitan (dilaksanakan di Pejabat Daerah Sri Iskandar)

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

 

Janji

Menepati Tempoh

 Masa / Standard

 Piagam Pelanggan

Tidak Menepati

Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah

Perkhidmatan

Jumlah Menepati

Standard

%

Menepati

Standard

Jumlah Tidak Menepati

Standard

%

Tidak Menepati

Standard

 

 

12.

KHIDMAT PENGURUSAN

Memberikan maklumbalas dalam masa empat belas ( 14 ) hari bekerja ke atas aduan yang diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Menyediakan dokumen pembayaran elaun Pengerusi JKKK mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras dalam tempoh enam (6) bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tidak berkenaan

 

 

 

15.

 

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh satu bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap.

 

 

 

 

 

 

 Tidak berkenaan

 

 

 

 

 

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.