• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Visi,Misi&Objektif

Visi,Misi&Objektif

Visi & Misi

VISI JABATAN

Mewujudkan Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah yang cekap dan berkesan ke arah pentadbiran daerah Yang Berkualiti, Berinovasi
Produktif dan Efektif serta memenuhi keperluan stakeholder menjelang tahun 2015.

MISI JABATAN

Merancang, Menyelaras, Melaksanakan serta Mengurus sumber tanah dan Pentadbiran Daerah bagi meningkatkan kualiti hidup dan
kesejahteraan masyarakat Daerah Perak Tengah melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan mampan.

OBJEKTIF JABATAN

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/projek berkaitan pembangunan infrastruktur dan sosio-ekonomi;
  • Menguruskan pentadbiran tanah selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
  • Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti serta amalan mesra pelanggan.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.