• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Maklumat Jabatan
  • Ketua Pegawai Maklumat CIO

Ketua Pegawai Maklumat CIO

 

 

EN. MOHD SHUKRI BIN HAMZAH
Penolong Pegawai Daerah Gred M44

Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah

36800 Kampong Gajah

Perak

Tel: 05-6313133 

Faks: 05-6311863

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Batang Padang dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.