Ketua Pegawai Maklumat CIO

 

 

EN. MOHD SHUKRI BIN HAMZAH
Penolong Pegawai Daerah Gred M44

Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah

36800 Kampong Gajah

Perak

Tel: 05-6313133 

Faks: 05-6311863

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah Dan Tanah Batang Padang dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah Dan Tanah Kampong Gajah.

Cetak