Pentadbiran Daerah

Pentadbiran Daerah

KHIDMAT PENGURUSAN

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

Fungsi Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Unit Kewangan

Unit Pentadbiran AM

Unit Perkhidmatan

 Unit Teknologi Maklumat

Cetak